ĐẶNG HIỀNChân dung nhà thơ Đặng Hiền


Nhà thơ, họa sĩ. Hiện sống ở Mỹ.

Từng là Tổng Thư ký tờ Hợp Lưu thời nhà văn Khánh Trường chủ trương, sáng lập.

Và hiện nay Chủ biên, điều hành tạp san này.  

Tác giả của nhiều bài thơ được phổ ca khúc nổi tiếng...


©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của ĐẶNG HIỀN