THƠ CHINH LÊTHƠ CHỌN

 

 

Chinh Lê, là họa sĩ, nên chữ đối với chị như những ẩn ngữ thiêng. Có lẽ thế, khi làm thơ, chị tiết chế, dồn nén đến tận cùng khi chọn lựa các ký tự. Vì vậy, cảm giác linh hồn của bài thơ căng giữa các khoảng rỗng. Những khoảng rỗng rông rênh tạo vang âm vô hình, thành trường lực mới hút đẩy các nghĩa nén, bật trong thơ. Bài thơ thành công đôi khi chỉ vì kiến tạo được vẻ đẹp hoang sơ kết nối từ các khoảng rỗng ấy…     

                                                    (Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh chọn và giới thiệu)

 

Nghệ Thuật

 Nghệ thuật

nửa như vô nghĩa

nửa như thiết thực…

thổi phù phù

cuộc trao đổi hôm nay

để ngày mai đảo lộn…

 

Con Đường

 Con đường đã có sẵn

khi người ta sinh ra

người ta đi rất nhanh

nhiều khi còn như chạy

như có gì phía trước

như có gì phía sau

cho đến tận khi

con người ta mất hút

 

Thế Giới

 Khi nghĩ về sự không

là về với sự có

khi nghĩ đến sự có

lại là về sự không

ta hãy lặng im

mà lắng nghe gió thổi

mà ngắm nhìn

nước mây

mà đi ra đi vào

mà tạo ngày tạo đêm.