VƯƠNG HUYVương Huy


*Nhà thơ.

Sinh năm 1974 tại Cai Lậy Tiền Giang,
trong gia đình khá giả có cửa hàng buôn xe và xưởng gỗ.

Đậu đại học Kinh Tế Tài Chính,
lên Sài Gòn dấn thân vào Thi ca.

Được giải thưởng thơ báo Tuổi Trẻ.

Sụp đổ dần các thần tượng.
Tuy nhiên vẫn mê và nghiện Henry Miller,
Phạm Công Thiện. Một chút Albert Camus.


Bỏ ngang và nhiều Đại học như Báo Chí, Ngoại ngữ, Thư viện...

Nhiều lần cố gắng trở lại Sài Gòn.

Hiện dạy học bộ môn Đạo Đức, Cộng đồng ở một trường phổ thông trung học tại
quê nhà Cai Lậy - Tiền Giang.


Tác phẩm chính:

Lửa Sâu cõi Đá (Bản viết tay, gửi bạn hữu vài ba người, trong đó có Nguyễn Hữu Hồng Minh)
Chiếc Bóng Trong Mưa
(Thơ - Nxb. Văn Nghệ in)
Thơ Hôm Nay (Nhà thơ Vũ Trọng Quang chủ biên - Nhiều Tác giả  - Nxb.Đồng Nai in)

 và một số báo, tạp chí văn học trong ngoài nước.(Tiểu sử do Nguyễn Hữu Hồng Minh nhớ và lập)


©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của VƯƠNG HUY