TRẦN THIỆN-ĐẠONhà phê bình, dịch giả Trần Thiện Đạo và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
                   Paris, 11.2005 (ẢNH: CAO VIỆT DŨNG)
*Nhà phê bình - dịch thuật Trần Thiện - Đạo sinh 1933, sống và làm việc tại Paris, Pháp. Theo như ông trao đổi với website nguyenhuuhongminh.com, trong cuộc nói chuyện tại Pháp, ông là người Sài Gòn gốc Gia Định. Sang Pháp cùng một người chị từ bé.


*Dịch giả là người tham gia sinh hoạt văn học trong nước, cụ thể ở đây là Sài Gòn trước 1975, từ bên ngoài Tổ quốc bằng sự say mê đặc biệt. Với nhiều tư liệu văn chương từ Pháp lúc bấy giờ, ông muốn cung cấp những thông tin tri thức nghệ thuật "đầu nguồn" cho bạn đọc yêu văn chương thi ca. Tình yêu đó đến nay vẫn là ngọn lửa cháy đượm mê say trong ông. 


*Ngoài cái tên Trần Thiện - Đạo, ông còn có bút hiệu khác là Trần Mai Lan, Mõ Làng Văn (tên chung với nhiều nhà văn) và nhiếu bút danh khác.


*Từng là một trong những cây bút chính của Tạp chí Văn (tạp chí xuất hiện từ 1964-1975). Tạp chí này là một bán nguyệt san văn học có vị trí khá quan trọng trong sinh hoạt văn học miền Nam tại Sài Gòn.


*Trần Thiện - Đạo đã dịch nhiều tác phẩm quan trọng của các tác giả văn học hiện sinh như Albert Camus, Jean Paul Sartre và nhiều tác giả khác. ..đồng thời ông cũng viết nhiều tiểu luận, phê bình rất sắc sảo.


*Nhớ lại thời làm báo Văn, ông cho biết: “Tạp chí Văn thu hút mọi đường hướng văn học, không phân biệt nhờ “tinh thần trung lập và thái độ cởi mở, nhắm tới thành phần độc giả ham đọc, hiếu học và ưa suy nghĩ, tiêu chí mà ban biên tập đã tự mình đặt ra ngay từ đầu. Vì thế nên có rất nhiều độc giả. Làm nên tờ Văn là anh Nguyễn Đình Vượng và Trần Phong Giao hơn là tôi. Nhiệm vụ chính của tôi là lo một vài số đặc biệt về nhà văn này hay nhà văn khác, và cũng chuyên về các nhà văn Tây Âu...”*Hiện nay Trần Thiện - Đạo vẫn viết và sống tại Paris - Pháp. Thỉnh thoảng ông vẫn về Hà Nội giao lưu, gặp gỡ với bạn bè nghệ thuật...©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TRẦN THIỆN-ĐẠO