HUỲNH MINH TÂMChân dung nhà thơ Huỳnh Minh Tâm
*Nhà thơ Huỳnh Minh Tâm sinh năm 1964.
Quê Đại Lộc - Quảng Nam.


*Đoạt nhiều giải thưởng thơ Trung ương và địa phương.


*Hai tập thơ chính đã xuất bản:

Miền quê

Cánh Đồng Và Dòng Sông
*Hiện  là giáo viên trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc - Quảng Nam.©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của HUỲNH MINH TÂM