TRẦN KIM VŨTrần Kim Vũ là bút danh.
Tên thật là Trần Thanh Quý.

Hiện sống tại Sài Gòn...©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TRẦN KIM VŨ