GIỚI THIỆU THƠ ĐÀO DUNGTín hiệu nào đó của thơ nữ thế hệ 8X vừa được phát đi khi bất ngờ tôi đọc bài thơ này của một tác giả nữ trẻ. Sức ép thẳng căng của nhịp sống thực tại, “người sâu dây” bỗng “đứt phựt, cơ thể tung tóe khắp nơi”. Và sao? Đầu hàng ư? Không, cô đã quyết định đứng lên, tiếp tục mai phục ngày mai với tư thế bạo và đẹp, hoang dã và quyến rũ của “con báo nép bụng dưới nắng nóng rình mồi”. “Cánh đồng vô lo” mà thế ư? Nó cho thấy vẻ đẹp phức hợp và đan kín của thơ hiện đại. (Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh chọn và giới thiệu)

 Đào Dung

Cánh đồng vô lo

Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn thất vọng
như người đang xâu dây bỗng đứt phựt
tung tóe cơ thể khắp nơi
Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn rỗng ruột
ngồi chồm hỗm trong bóng tối và không cảm nhận được điều gì
ngoài những trắng dã

Tôi nghĩ về những điều tôi có thể
làm cuộc sống tốt đẹp hơn
và tôi quyết định
chờ đợi
như một con báo nép bụng dưới nắng nóng, rình mồi
trên cánh đồng vô lo(Đã đăng trên chuyên mục Thơ Chọn

báo Thể Thao Văn Hóa-Cuối Tuần

số 26 (100) ra ngày Thứ Sáu 26.6.2009)


 

©nguyenhuuhongminh.com