HOÀNG NHƯ ĐỊNH

*Sinh 1988 tại Huế.

*Cử nhân Ngữ Văn Anh trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM.

*Sáng tác. Biểu diễn âm nhạc. Sở trường Guitare...©nguyenhuuhongminh.com Xem tác phẩm của HOÀNG NHƯ ĐỊNH