MINH VYChân dung Minh Vy
*Sinh năm 1982 tại Sài Gòn.

*Viết tản văn, truyện ngắn, kịch bản phim...

*Đã có nhiều truyện ngắn in trên các báo và tạp chí như Áo Trắng, Thế giới Gia Đình... và nhiều tờ khác. 
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của MINH VY