TRẦN NGHI HOÀNG                       Chân dung nhà thơ Trần Nghi Hoàng
                            của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi.
*Nhà thơ
Nhà văn
Nhà báo.

Viết Tiểu luận Phê bình.
Kịch bản phim.*Sinh năm 1949,
Bến Tre, Việt Nam.
Đến Mỹ 1975.

Bút hiệu khác: Thông Biện Tiên Sinh
Chủ trương tạp chí Văn Uyển và Văn Uyển Publishing 1986-1997 (San Jose, CA)
Chủ biên tuần báo Lẽ Phải 1999-2007*Tác phẩm chính
của nhà thơ
Trần Nghi Hoàng:


1. Trần Văn Thủy: Chuyện Không Tử Tế (tiểu luận, Kiến Văn xuất bản, 2004)

2. Cõi Người Ta (phiếm luận, Viết Pub. 2002), ký bút hiệu Thông Biện Tiên Sinh

3. Yellow Mama & Những Bài Thơ Riêng (thơ, in chung với 10 truyên ngắn của Hoàng Thị Bich Ti, Viết Pub. 2000)

4. Mở Cửa Tử Sinh (trường ca, Professional Pub. 1997)

5. Truyện Người Viết Sử (9 truyện ngắn và 1 vở kịch, Văn Uyển Pub. 1997)

6. Ẩn Sĩ
(tuyển tập văn chương Hà Nội, TNH là tác giả duy nhất từ miền Nam có truyện “Kẻ Sĩ” in trong sách đồng thời viết tựa cho sách, Văn Thanh xuất bản 1996)

7. Anh Có Thực Sự Muốn Thành Một Bồ Tát (thơ, Văn Uyển Pub. 1990)

8. Gã Cùi Và Miếng Dừa Non (20 tùy bút, in chung với 10 truyện ngắn của Trần Thị Bông Giấy, Văn Uyển Pub. 1990)

9. Quỷ Mỵ Truyện (18 truyện ngắn, Văn Uyển Pub. 1988)

10. Lưu Vong Hành (thơ, Papyrus Pub. 1986)

11. Thơ Trần Nghi Hoàng (thơ, Người Pub. 1983).
                                                                                                          ...(Nguồn tư liệu do
www.nguyenhuuhongminh.com
tổng hợp trên internet.
Sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh
nếu có thông tin từ tác giả)
©nguyenhuuhongminh.com

 Xem tác phẩm của TRẦN NGHI HOÀNG