PHAN ĐÌNH TIẾNChân dung nhà điêu khắc Phan Đình Tiến*Phan Đình Tiến là tên thật và cũng là một bút danh.


*Sinh năm 1967 tại Pháp Kệ, Quảng Bỉnh. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế.


*Đã có nhiều tác phẩm tượng đài đã được dựng trên toàn quốc như Quảng Bình, Huế, Sài Gòn, Vũng Tàu...


*Phó Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Quảng Bình.
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của PHAN ĐÌNH TIẾN