VÕ TRUNG HIẾUChân dung nhà thơ Võ Trung HIếuI. TIỂU SỬ


*Tên thật Võ Trung Hiếu, sinh năm 1970. Cũng là bút danh.

*Học phổ thông ở Ban Mê Thuột, tốt nghiệp ĐH Tổng hợp TP HCM khoa tiếng Anh năm 1991.

*Tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế ĐH American Capital University năm 2004.

*Hiện công tác trong ngành vận tải.II. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN


-Mưa Mùa Hạ  - NXB Văn Học, 2000

-Hoa Hồng Giấy - NXB Văn Học, 2001©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của VÕ TRUNG HIẾU