ĐƠN SAChân dung Đơn Sa
*Tên thật là Mai Thế Hùng. Bút hiệu Đơn Sa.

*Sinh năm 1980. Nguyên quán Quảng Bỉnh.

*Kỹ sư Tin học. Làm thơ.

*Vẽ thư pháp và viết tàn văn, tiểu luận...

*Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của ĐƠN SA