TRẦN LÊ HOA TRANHChân dung Trần Lê Hoa Tranh
*Tên thật cũng là bút hiệu. Sinh năm 1972 tại Sài Gòn.

^Quê quán Quảng Ngãi.

*Tiến sĩ Ngữ Văn.

*Hiện đang giảng dạy tại Khoa Ngôn Ngữ  trường Đại học Khoa học & Nhân văn TP.HCM...
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TRẦN LÊ HOA TRANH