TỪ SÂMChân dung nhà thơ Từ Sâm


*Tên thật
Từ Sĩ Sầm. Sinh năm 1956 Bính Thân

Quê quán Nguyệt Áng - Tân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình.


Hiện nay sống và làm việc tại Nha Trang.
*Tác phẩmn đã xuất bản:


Cà phê một mình - Thơ (Nxb Hội Nhà Văn, 2008)

Cánh đồng ký ức - Thơ (Nxb Hội Nhà Văn, 2010)


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TỪ SÂM