HỒNG THỦY TIÊNCây bút thơ nữ Hồng Thủy Tiên
*Sinh năm 1990 tại Komtum.*Làm thơ. Viết văn.*Đã có nhiều thơ, truyện ngắn đăng trên các báo và tạp chí.*Đã xuất bản một tập thơ.
©nguyenhuuhongminh.com

 Xem tác phẩm của HỒNG THỦY TIÊN