LÊ THU THÙYChân dung nhà thơ Lê Thu Thùy

 


TIỂU SỬ:


*Tên thật Lê Thu Thùy.
*Nhà thơ. Viết văn.
*Sinh năm 1974 tại Duy Thành Duy Xuyên.

*Bút danh Lưu Thùy Giang.
*Hiện sống và viết ở Quảng Nam.  

 


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :


 - Thăng trầm & giải thoát - Thơ - NXB Hội Nhà Văn 2004

 - Hoàng hôn phố huyện - Tập truyện ngắn - NXB Văn Học 1997

 - Ban mai bình yên -  Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên 2010

 - Cõi vĩnh hằng - Tùy bút, tạp văn, truyện ngắn - NXB Văn Hóa Thông Tin 2009

 - Con gái của mẹ - Tạp bút, truyện ngắn - NXB Văn Hóa Thông Tin 2009

 - Sau tà áo xanh - Tập truyện - NXB Lao Động 2010

 - Hai nàng dâu  - Tập truyện  - NXB Lao Động 2010

 -Thắng cảnh du lịch dọc theo đất nước - Tập tuyển các bài báo - NXB Đồng Nai 2010

Và nhiều thơ, bài viết đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và Địa phương...©nguyenhuuhongminh.com

 Xem tác phẩm của LÊ THU THÙY