NHẬT TUẤNChân dung nhà văn Nhật TuấnNhà văn.

Tác giả của những tập truyện, tiểu thuyết nổi tiếng:


-Con chim biết chọn hạt

-Đi về nơi hoang dã...


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của NHẬT TUẤN