DƯƠNG THỊ SAO MAIHoa Sen
*Dương Thị Sao Mai
là bút hiệu.

Sinh năm 1985 tại Nam Định.*Làm thơ. Viết văn. Tiểu luận.

Nghiên cứu Phật giáo.*Hiện sống và làm việc ở Hả Nội...


Lần đầu tiên gửi bài và cộng tác với website nguyenhuuhongminh.com
©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của DƯƠNG THỊ SAO MAI