NGUYỄN QUANG LẬPNhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Quang Lập
    và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
     Cà phê Phong Nguyệt - Sài Gòn
      12.7.2011. ẢNH: CAO HẢI HÀ


*Nhà văn.
Nhà viết kịch.*Quê quán Ba Đồn - Quảng Bình.*Là một tác giả quan trọng trong Văn xuôi VN hiện đại.


*Ngoài ra, ông còn nổi tiếng trong lịnh vực viết kịch bản. Với các tác phẩm Đời Cát, Thung Lũng Hoang Vắng...*Hiện nhà văn Nguyễn Quang Lập sống và viết tại Sài Gòn...
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của NGUYỄN QUANG LẬP