TRẦN NHÃ THỤYChân dung nhà văn Trần Nhã Thụy
Ảnh: TRẦN VIỆT ĐỨCTên thật Trần Trung Việt.

Sinh năm 1973 tại Quảng Ngãi.

Nhà văn. Nhà báo.

Đã xuất bản nhiều tác phẩm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết...


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TRẦN NHÃ THỤY