NGUYỄN MỘT
Chân dung nhà văn Nguyễn Một*Tên khai sinh Nguyễn Một

Bút danh khác - dùng truyện thiếu nhi Dạ Thảo Linh, viết báo Nguyễn Duy Nhất

Sinh ngày 14.12.1964

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

 


*Hiện sống và làm việc tại Đồng Nai

Điện thoại: 0913790061

Email: nguyenmot@gmail.com

 


*Các tác phẩm chính đã xuất bản

 

Tha hương - Tập truyện ngắn - NXB Đồng Nai 1996

Quà của đất - Tập bút ký - NXB Đồng Nai 2001

Vũ điệu trên đỉnh Kung Phô - Tập truyện ngắn - NXB Thanh niên 2001

Như là cổ tích - Tập truyện ngắn - NXB Hội nhà văn 2005

Hoa dủ dẻ - Tập truyện thiếu nhi - NXB Kim Đồng 1997

Ngũ hổ tướng xóm đồi - Truyện dài thiếu nhi - NXB Trẻ 2000

Long Lanh giọt nắng - Truyện dài tuổi mới lớn - NXB Kim Đồng 2004©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của NGUYỄN MỘT