THANH THẢOChân dung nhà thơ Thanh Thảo.*Nhà thơ. Viết tiểu luận văn học. Làm báo.


*Từng là phóng viên chiến trường.


*Dịch thuật. Nghiên cứu văn học.


*Quê quán Quảng Ngãi....©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của THANH THẢO