LÊ HƯNG TIẾN Chân dung Lê Hưng Tiến


*Lê Hưng Tiến là tên thật. Tác giả còn xử dụng như một bút danh


*Sinh 31.5.1981 tại Phan Rang - Ninh Thuận


*Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận

*Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam


*Hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận*Có thơ đăng tải ở các tạp chí: Văn nghệ Quân đội, Thế giới mới,
Văn nghệ Trẻ, Sông Hương, Sông Thương, Cửa Việt; Cửa Biển,
ÁoTrắng, Thời Văn, ChưYangSin, Chiêu Anh Các…*Tác phẩm đã xuất bản:

               Chân Dung Ảo - Tập thơ©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của LÊ HƯNG TIẾN