VÕ THỊ PHƯƠNG THÚYChân dung Võ Thị Phương Thúy

*Còn có bút danh là Thúy Cỏ.


*Sinh năm 1985 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Đại học Luật.


*Hiện đang làm Luận văn Cao học.


*Làm thơ và chỉ chuyên viết thơ Lục bát - Tinh hoa truyền thống Thơ Việt.
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY