TRỊNH SƠNNhà thơ Trịnh Sơn (ngoài cùng, bên phải), cạnh nhà phê bình Văn Chinh
   cùng các nhà thơ Lê Huy Mậu, Tiến Berlin, Nguyễn Hữu Hồng Minh
                      Resort Lan Rừng -  Vũng Tàu, đêm 9.6.2011
*Tên thật Trịnh Sơn. Đồng thời cũng là bút danh.
Làm thơ. Viết tiểu luận phê bình. Tiếu ngạo giang hồ.
Sinh 1982 tại Bà Rịa Vũng Tàu
*Tác phẩm chính đã xuất bản:
            Thơ Trịnh Sơn
      (Nxb.Hội Nhà Văn, 2010)
©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của TRỊNH SƠN