VŨ TRỌNG QUANG    Nhà thơ Vũ Trọng Quang (áo trắng) và các nhà thơ trẻ Đồng Chuông Tử,
Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Bá Thọ. Xưởng Khoan cắt Bê tông - Bình Triệu
                            Sài gòn, 6.2011 - ẢNH: LƯU MÊ LAN
*Tên thật cũng là bút danh.


Nhà thơ.


*Hiện sống tại Sài gòn.


*Đã xuất bản 2 tập thơ:


-Đã hết giờ của lọ lem (1996)
-Hôm nay hôm qua và hôm mai (2005) 


*Vũ Trọng Quang chủ trương tìm kiếm và cách tân thơ Việt...
©nguyenhuuhongminh.com

 Xem tác phẩm của VŨ TRỌNG QUANG