VĨNH PHÚCChân dung nhà thơ, nhạc sĩ Vĩnh Phúc
*Tên thật Đoàn Vĩnh Phúc
Bút danh Vĩnh Phúc - Lê Vũ
Thừa Thiên - Huế


*Nhạc sĩ. Nhà thơ.
Viết truyện ngắn và Tiểu luận Phê bình


*Hiện sống và viết ở Tp Hồ Chí Minh


*Đã xuất bản :
-Kinh Tuyến Đen - tập thơ - Nxb HNV 2010©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của VĨNH PHÚC