TRẦN THỊ CÚCHọa sĩ Trần Thị Cúc (đầu tiên, bên trái) cùng các bạn bè Văn nghệ.
Trong ảnh có HS.Tôn Nữ Tâm Hảo,
Huỳnh Lê Nhật Tấn,
Nguyễn Hữu Hồng Minh và nhà văn Phùng Nguyễn.

Tháng 3.2011.
Ảnh: TRẦN PHƯƠNG KỲ
*Họa sĩ. Hội viên hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.


*Chuyên vẽ phấn màu và tranh khắc gỗ.


*Đã có nhiều tác phẩm triển lãm Hội họa Mỹ thuật toàn quốc.
©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của TRẦN THỊ CÚC