THƯỜNG QUÁN
Chân dung nhà thơ Thường Quán
Đà Nẵng, 3.2011.
Ảnh: TRẦN PHƯƠNG KỲ*Nhà thơ.


*Hiện sống tại Melbourne.


*Tác giả tập thơ "Ngoài giấc ngủ"
(Văn Nghệ xuất bản tại California, năm1990)©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của THƯỜNG QUÁN