TÔN NỮ TÂM HẢOChân dung họa sĩ Tôn Nữ Tâm Hảo*Tôn Nữ Tâm Hảo là tên thật. Chị sinh năm 1958 tại Huế.

*Họa sĩ.  Vẽ tranh sơn dầu và chân dung.

*Hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

*Đã có nhiều tranh triển lãm mỹ thuật toàn quốc và Đà Nẵng.©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của TÔN NỮ TÂM HẢO