ĐOÀN MINH CHÂUNhà thơ Đoàn Minh Châu (đầu tiên, bên phải) và một số bạn bè tại Đà Nẵng, 3.2011.*Nhà thơ. Sinh 1984 tại Điện Bàn - Quảng Nam.


*Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Hà Nội.


*Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng...


*Tác phẩm:
       
       MN & Z1 -Tập thơ Đoàn Minh Châu, 2009
     
                 (Tác giả tự xuất bản) ©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của ĐOÀN MINH CHÂU