LÊ NGUYÊN VỸ



Chân dung nhà thơ
nghệ sĩ Lê Nguyên Vỹ

Ảnh: ĐÔNG DƯƠNG



*Lê Nguyên Vỹ tên thật là Lê Đức Vỹ. Ông sinh năm 1950 tại Đà Nẵng.


*Nhà thơ. Viết nhạc. Nghiên cứu Khoa học ứng dụng.
Nghệ nhân chạm khắc Thạch ảnh.


*Đã có nhiều thơ đăng trên Tiền Vệ.


*Về tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên đá của ông
 đã có trong các bộ Sưu tập quan trọng trong và ngoài nước.


*Hiện nay Lê Nguyên Vỹ sống và làm việc ở Đà Nẵng.



©nguyenhuuhongminh.com



Xem tác phẩm của LÊ NGUYÊN VỸ