VÕ QUỐC VIỆTChân dung tác giả Võ Quốc Việt


*Họ và tên: Võ Quốc Việt
Bút danh: Việt


*Sinh ngày 24-03-1988
Quê quán tại Đức Hòa-Long An


*Nơi ở hiện nay thành phố Tân An- Long An
Nơi công tác: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An


*Chuyên môn: Văn học và ngôn ngữ©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của VÕ QUỐC VIỆT