PHẠM PHÚ HẢINhà thơ Phạm Phú Hải (trái) và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
Đà Nẵng, mùa hè 2008  -  Ảnh: Hồ Công Khanh

*Nhà thơ Phạm Phú Hải sinh năm 1957 tại Hải Châu - Đà Nẵng.


*Nổi tiếng là nhà thơ dị thường. Viết trong lúc điên. Là "Bùi Giáng thứ hai".


*Đã mất năm 2009.


*Tác phẩm "Một hôm núi khóc"  xuất bản sau khi mất đoạt giải thưởng Bách Việt 2009.


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của PHẠM PHÚ HẢI