TIÊU DAO BẢO CỰChân dung nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự*Nhà văn.

*Hiện sống và làm việc ở Đà Lạt.

*Nguyên là Phó Tổng biên tập tạp chí Langbian - Lâm Đồng.


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TIÊU DAO BẢO CỰ