CÔNG NAMChân dung nhà thơ Công Nam

*Nhà thơ.
Quê quán Hừng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An.


*Sống và làm việc tại Hải Phòng.
Đoạt giải thưởng Thơ hay tạp chí Sông Hương 2002


*Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại di động 0904.200.919
Email: congnam919@yahoo.com
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của CÔNG NAM