TRƯƠNG ĐÌNH BẢO LONG




Chân dung Trương Đình Bảo Long
(Ảnh: Tư liệu của tác giả)





*Sinh 16.8.1974 tại Thừa Thiên - Huế.
 1991 - 1995: Học chung với các Thi sĩ Vương Huy, Đàm Hà Phú, Lê Quý Nghi,
 TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt... khóa 16 - Đại học Tài Chính Kế Toán TP.HCM



*1997 - 2000: Cao học Tài Chính Doanh Nghiệp - ĐH Kinh Tế TP.HCM
  2010: Nghiên cứu sinh Tài chính - ĐH Kinh Tế TP.HCM



*Sống và công tác tại Tp HCM: Gia Lạc Viên - Nhà Bè.



*Yêu văn chương. Nghệ thuật. Triết học. Điện ảnh...



*Đã có viết một số bài Nghiên cứu, Tiểu luận, Phê bình văn học về Thơ, Nghệ thuật Văn hóa Trà đạo...




©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của TRƯƠNG ĐÌNH BẢO LONG