PHAN NGỌC VINHPhan Ngọc Vinh bên một số tác phẩm của anh. Đà Nẵng, 2011.
                   (Ảnh tư liệu tác giả cung cấp)

*Họa sĩ. Sinh năm 1982 tại thành phố Đà Nẵng.
  Là con trai của họa sĩ Phan Ngọc Minh nổi tiếng.


*Được báo chí từng có bài viết, so sánh "Song hổ họa",
  ý nói bước đầu anh phần nào đã và đang kế thừa được
  bút pháp ký họa độc đáo từ cha mình.


*Mê hội họa từ bé. Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
 chuyên ngành Thiết kế ở Đại hoc Kiến Trúc TP.HCM


*Vẽ chân dung, sơn dầu. Đặc biệt là ký họa. 
 Một số tác phẩm minh họa Phan Ngọc Vinh đã xuất hiện
 trên một số báo chí...


 ©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của PHAN NGỌC VINH