DU NHIÊNChân dung Du Nhiên - Hà Duy Phương
Ký họa - Họa sĩ nhà thơ Trần Phương Kỳ
KS Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, 10.2011


*Tên thật Hà Duy Phương.

  Du Nhiên là bút hiệu. Ngoài ra còn ký tên Hà Phương.


*Làm thơ. Viết văn xuôi, tùy bút. Phiên dịch.

 Sinh năm 1982 tại Tây Ninh.


*Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn. Quản trị một công ty trang trí nội thất.

  Những bài thơ đầu tiên của Du Nhiên giới thiệu
 trên website nguyenhuuhongminh.com


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của DU NHIÊN