TRỊNH CUNG
Trịnh Cung, chân dung tự họa

 


*Hoạ sĩ, nhà thơ. Sinh tại Nha Trang năm 1939.

 

*Học mỹ thuật ở Huế & Gia Định.


*Tổng thư ký Hội hoạ sĩ trẻ VN (1966 -1973).


*Giáo sư thỉnh giảng của các trường: Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, Gia Định trước 1975;
Đại Học Sư Phạm & Đại Học Tổng Hợp TpHCM Đại Học San Francisco & Indiana những năm 90.


*Triển lãm cá nhân tại Paris, Los Angeles & Washington DC.


*Hiện đang viết phê bình & tiểu luận về mỹ thuật...

 

 

©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của TRỊNH CUNG