NGUYỄN KHOA CHIẾNNhà báo Nguyễn Khoa Chiến (bên phải) và một đồng nghiệp trẻ
*Nhà báo. Làm thơ từ rất sớm khi còn học trường
 Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng.


*Sinh năm 1955 tại Huế.
 Hoạt động phong trào Sinh viên Học sinh yêu nước trong lòng đô thị.
 Thoát ly kháng chiến, làm cách mạng.
 

*Sau năm 1975 tham gia lực lượng Thanh Niên Xung Phong "Vì tuyến đầu Tổ quốc".
 Xây dựng hồ Phú Ninh, đập Thủy điện và một số nông trường...


*Làm công tác Đoàn Thanh Niên nhiều năm tại Đà Nẵng và Bến Tre
 trước khi chính thức chuyển sang làm báo chuyện nghiệp.*Phóng viên báo Thanh Niên. Văn phòng đại diện Đồng bằng Sông Cửu Long
 tại Cần Thơ.

*Hiện Nguyễn Khoa Chiến là Nhà báo Đại diện Báo Thanh Niên tại Bến Tre.

 


©nguyenhuuhongminh.com
Xem tác phẩm của NGUYỄN KHOA CHIẾN