LÊ QUÝ NGHI
Chân dung tác giả Lê Quý Nghi
Ảnh: Lý Đợi*Nhà thơ. Sinh năm 1974. Quê quán Quảng Trị.

*Đã có nhiều thơ, bài viết đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Kiến Thức Ngày Nay, Văn Hóa Phật Giáo... và nhiều tờ khác

*Cử nhân Đại học Kinh tế Tài Chính TP.HCM.

*Hiện làm Công ty tư nhân chuyên về Ấn loát - Xuất bản

*Tác phẩm đã xuất bản:

 -Hoa Không Mùa - Nxb.Văn Hóa Sài Gòn 2008

©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của LÊ QUÝ NGHI