LƯU SƠN MINHChân dung nhà văn
   Lưu Sơn Minh*Lưu Sơn Minh sinh năm 1974 tại Hà Nội.

 Tốt nghiệp Đại học Y Khoa.


*Nhà văn. Nhà viết kịch.

 Từng đảm trách nhiều vị trí quan trọng như Thư ký Tòa soạn cho nhiều tờ báo và tạp chí.


*Đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim.

  Trong đó nổi tiếng được nhiều độc giả biết đến
  với các tác phẩm:
  Bền Trần gian, Mưa Sâm Cầm (Truyện ngắn)
  Duyên nghiệp
(Kịch bản)
  Trần Quốc Toản
(Tiểu thuyết)...*Chủ biên cùng nhà văn Ngô Tự Lập bộ Đêm Bướm Ma - Tuyển tập Truyện ngắn
  Huyền ảo ma quái Việt Nam
và một số công trình khác.


 *Hiện Lưu Sơn Minh sống và làm việc ở Hà Nội.  ©nguyenhuuhongminh.com


Xem tác phẩm của LƯU SƠN MINH