LƯƠNG TẠ KINH LUÂNChân dung tác giả Lương Tạ Kinh Luân
       Ảnh: Trần Công Phát
*Lương Tạ Kinh Luân là tên thật.
  Sinh năm 1974.
  Hiện đang sống tại huyện Xuân Lộc - Đồng Nai.


*Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm TP.HCM khóa 1995 - 1999.
  Dạy học. Làm thơ.


*Hiện là giáo viên trường Trung học
  phổ thông Xuân Lộc - Đồng Nai.


*Những bài thơ đầu tiên Lương Tạ Kinh Luân
  gửi đến website nguyenhuuhongminh.com.
©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của LƯƠNG TẠ KINH LUÂN