LÊ DIỄNChân dung kẻ lãng tử Lê Diễn


*Lê Diễn là tên thật. Nổi tiếng như một nhà Mạnh Thường Quân của giới văn nghệ.

*Nhà thơ. Nghệ sĩ. Kẻ rong đãng trên dòng thác thời gian.

*Người chủ biên và chủ trương Đặc san Quê Nhà mỗi năm ra một số duy nhất vào mùa Xuân.


*Giao du ta bà cùng rất nhiều Văn nghệ sĩ trong, ngoài nước.

*Từng trải qua các nghề áp tải, lái xe, đi buôn, chơi tranh, mở nhà hàng...


*Hiện bỏ phố lên rừng lập trang trại nuôi heo tại Hòa Ninh - Hòa Khánh - Đà Nẵng.

*Sống một đời vui thú điền viên.

*Suy ngẫm triết lý văn chương nghệ thuật...


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của LÊ DIỄN