DƯƠNG ĐĂNG CAONhà báo Dương Đăng Cao (phải) trong một chuyến ra đảo Lý Sơn*Tên thật Dương Đăng Cao.
Còn có bút danh Giao Cương, Giao Đăng Cương, Dương Thái Nguyên...

*Chuyên viên văn hóa.
Nhà nghiên cứu.
Nhà báo.

*Đã có nhiều bài viết về các lãnh vực văn hóa, du lịch, lịch sử... trên các báo & tạp chí TW và địa phương.
 
*Phó Giám đốc cơ quan Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Văn phòng  miền Trung và Tây Nguyên. 

*Hiện là chuyên viên Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch cơ quan thường trú tại TP.HCM.

*Mất ngày 29.6.2012 tại Biên Hòa Đồng Nai. An táng tại Huế.


©nguyenhuuhongminh.com


                            Xem tác phẩm của DƯƠNG ĐĂNG CAO