NGUYỄN HỮU HƯƠNGChân dung Nhà báo Nguyễn Hữu Hương (1954 - 2010)
*Nhà báo. Nguyễn Hữu Hương là tên thật. Ngoài ra còn ký bút danh An Tiêm.

*Sinh năm 1954 tại Điện Thắng Điện Bàn - Quảng Nam Đà Nẵng.


*Đã từng đảm trách nhiều vị trí từ viết bài, quản lý, đến tổ chức,
biên tập, thư ký tòa soạn các tờ báo báo, tạp chí 
Người Làm Báo, Khoa học & Phát Triển, Doanh Nghiệp Chủ nhật...


*Giám đốc công ty Tân Văn Media.


*Mất ngày 1.9.2010 tại Đà Nẵng.


©nguyenhuuhongminh.com

 Xem tác phẩm của NGUYỄN HỮU HƯƠNG