LÊ VI THỦYChân dung nhà thơ Lê Vi Thủy*Cón có bút danh khác: Vi Thủy, Thụy Lê
Sinh 1984 tại Gia Lai.

*Làm thơ. Viết văn.

*Hiện là giáo viên dạy Mỹ thuật.

*Đã có nhiều thơ trên trên các báo và tạp chí...


©nguyenhuuhongminh.com
Xem tác phẩm của LÊ VI THỦY