MIÊN DI
Chân dung nhà thơ trẻ Miên Di gửi cho website
           nguyenhuuhongminh.com
*Miên Di là bút hiệu.
Tên thật là Lê Xuân Hòa.
Nguyên quán Đà Nẵng.*Sinh năm 1976.

Nơi sinh: Đại từ - Bắc Thái.
Hiện sống và làm việc ở phố núi Pleiku.*Làm thơ. Viết truyện ngắn và tiểu luận phê bình.

Đã có nhiều tác phẩm đăng trên các báo chí,
website văn học trong và ngoài nước...©nguyenhuuhongminh.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Xem tác phẩm của MIÊN DI